Blandede billeder fra 2012

Optræden i Ebeltoft

Fra Østergade i Århus

 

Fra Aarhus Festuge, CanBlau Scenen på Klostertorv

 

Fra Kulturnatten, Europahuset i København